Υδρολίπανση είναι η εφαρμογή υδατοδιαλυτών λιπάσματων μέσω του συστήματος άρδευσης. Ο γεωπονικός όρος δημιουργείται από την ένωση των λέξεων Λίπανση και Νερό (ύδωρ) σε μια μόνο. Αυτόματη λίπανση είναι η χορήγηση λιπασμάτων χωρίς την άμεση συμμετοχή του αγρότη. Το λίπασμα περνάει (εγχύεται) στα σύστημα άρδευσης με τη δοσομετρική αντλία, που λειτουργεί αυτόματα με υδραυλική η ηλεκτρική ενέργεια, αναμιγνύοντας το στο νερό της άρδευσης σύμφωνα με την προτεινόμενη δόση. Το λίπασμα χορηγείται έτσι ώστε να καλύπτει τις θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών.

 

Η υδρολίπανση στις μέρες μας

Στις μέρες μας η υδρολίπανση είναι μια απαιτητή ανάγκη στην προσπάθεια μείωσης του κόστους, με αύξηση της παραγωγής των καλλιεργειών και στην κηποτεχνία για την πάντα καλή, υγιή εμφάνιση και ανάπτυξη των καλλωπιστικών φυτών. Δεκαπέντε χημικά στοιχεία απαιτούνται για την θρέψη ενός φυτού. Οξυγόνο, νερό και άνθρακα δεσμεύονται από την ατμόσφαιρα ή μέσα από την διάσπαση των μορίων του νερού κατά την φωτοσύνθεση. Όλα τα υπόλοιπα 12 στοιχεία απορροφώνται απο το έδαφος. Ανάλογα με την περιεκτικότητα τους στο φυτό διακρίνονται σε μακροστοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και θείο) και ιχνοστοιχεία (βόρειο, ψευδάργυρος, χαλκός, σίδηρος, μόλυβδος, και μαγγάνιο). Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η σωστή λίπανση (τάισμα των φυτών) ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την παραγωγή καρπών ή φυτών. Πως θα μπορέσουμε όμως να δώσουμε τις σωστές ποσότητες τροφής - λιπάσματος ανάλογα με το είδος, το έδαφος και την ηλικία των φυτών? Εδώ έρχονται να δώσουν απάντηση οι λιπαντήρες.

ΑΝΤΛΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ 

Δοσομετρική αντλία υδρολίπανσης TEFEN Mix Rite

Η δοσομετρική αντλία υδρολίπανσης TEFEN Mix Rite είναι μια απλός λιπαντήρας που εγχύει το λίπασμα στο νερό άρδευσης χρησιμοποιώντας υδραυλική ενέργεια. Αποτελείται από ένα έμβολο που είναι συνδεδεμένο σε μια υδραυλική μηχανή και παίρνει κίνηση από το νερό του συστήματος άρδευσης. Λόγω της κίνησης το έμβολο παλινδρομεί μέσα σε έναν κύλινδρο, που έχει αντεπίστροφη βαλβίδα στη βάση του. Η παλινδρόμηση αυτή δημιουργεί υποπίεση με αποτέλεσμα την άντληση διαλύματος λιπάσματος που βρίσκεται σε ένα ανοικτό δοχείο. Η αναρρόφηση του γίνεται διαμέσου ενός ελαστικού σωλήνα που είναι συνδεδεμένος στην ανεπίστροφη βαλβίδα και καταλήγει μέσα στο δοχείο. Στα ρυθμιζόμενα μοντέλα της TEFEN Mix Rite είναι δυνατόν να ρυθμιστεί η δόση αναρρόφησης μέσω μιας αναλογικής κλίμακας εύκολα και γρήγορα. Έτσι πετυχαίνουμε να ρίχνουμε πάντα τις απαιτούμενες ποσότητες λιπάσματος με ακρίβεια χωρίς να αλλάζει η πυκνότητα του διαλύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της άρδευσης και χωρίς να πονοκεφαλιάζουμε. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα φυτά της καλλιέργειας παίρνουν την ίδια ποσότητα λιπάσματος.

 

Εκτός της δοσομετρικής αντλίας, υδρολίπανση μπορούμε να κάνουμε με την χρήση εγχυτών τύπου Venturi και με απλούς Υδρολιπαντήρες (καζάνια). Η διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με την δοσομετρική αντλία είναι ότι στους μεν πρώτους πρέπει να δημιουργήσουμε μεγάλη διαφορά πίεσης μεταξύ εισόδου και εξόδου του νερού και είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε κάθε φορά την απαιτούμενη αναρρόφηση. Στους απλούς Υδρολιπαντήρες το διάλυμα του λιπάσματος δεν έχει σταθερή πυκνότητα, εφαρμόζεται για ένα μικρό διάστημα στην αρχή ή στο τέλος του ποτίσματος χωρίς καμία ομοιομορφία στην εφαρμογή του στην καλλιέργεια. Αποτέλεσμα αυτού είναι άλλα φυτά να παίρνουν περισσότερο άλλα λιγότερο και άλλα ίσως καθόλου λίπασμα.

 

Ο ρόλος των υδραυλικών βαλβίδων και βαλβίδων εξαερισμού

Υδραυλικές βαλβίδες και βαλβίδες εξαερισμού. Σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια, προστασία και έλεγχο των δικτύων νερού παίζουν δύο τύποι βαλβίδων. Οι μεν πρώτες ελέγχουν διάφορες παραμέτρους όπως πίεση, παροχή, ροή, ποσότητα, καθώς και έλεγχο, διαχείριση, προστασία, των δικτύων άρδευσης ή ύδρευσης. Με τις βαλβίδες εξαερισμού ελέγχουμε τη συγκέντρωση αέρα που δημιουργείτε μέσα σε δίκτυα νερού εμποδίζοντας τα να λειτουργήσουν σωστά και χωρίς προβλήματα.

 

Είδη υδραυλικών βαλβίδων ελέγχου και εξαερισμού

Υπάρχουν διαφόρων ειδών υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου, ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο κοινές, ρύθμισης πίεσης, διατήρησης πίεσης, ρύθμισης και διατήρησης πίεσης, εκτόνωσης πίεσης, φλοτεροβαλβίδες. Αυτές δημιουργούνται με τη χρήση βασικής υδραυλικής βαλβίδας συνδέοντας κάθε φορά κατάλληλα έναν ή περισσότερους υδραυλικούς αισθητήρες ή αλλιώς πιλότους.

  • Ο ρυθμιστής πίεσης (μειωτής) ρυθμίζει (μειώνει) στο επιθυμητό επίπεδο την πίεση κατάντη (μετά το σώμα του).
  • Ο διατηρητής διατηρεί στο επιθυμητό επίπεδο την πίεση ανάντη (πριν το σώμα του).
  • Με το διατηρητή και ρυθμιστή πετυχαίνουμε ταυτόχρονα τις δύο προηγούμενες λειτουργίες.
  • Η εκτόνωσης, ή σκάστρα, ή αντιπληγματική, ή ανακούφισης, τοποθετείται κάθετα στο δίκτυο και το προστατεύει από ξαφνική αύξηση της πίεσης εκτονώνοντας νερό στο περιβάλλον.
  • Με τη φλοτεροβαλβίδα ελέγχουμε αυτόματα την πλήρωση δεξαμενών.

Οι βαλβίδες εξαερισμού ή αλλιώς αεροεξαγωγοί χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες, τις κινητικές, τις αυτόματες και τις βαλβίδες διπλής ενεργείας.

  • Οι Κινητικές Βαλβίδες εξαερισμού (kinetic) εξάγουν και εισάγουν μεγάλες ποσότητες αέρα κατά την πλήρωση και εκκένωση των αγωγών αντίστοιχα.
  • Οι Αυτόματες Βαλβίδες εξαερισμού εξάγουν μικρές ποσότητες αέρα που υπάρχουν ή δημιουργούνται στο δίκτυο όταν αυτό βρίσκεται υπό πίεση.
  • Οι Διπλής Ενέργειας Βαλβίδες εξαερισμού συνδυάζουν τις λειτουργίες των Αυτόματων και των Κινητικών Βαλβίδων.

 

Τι μπορεί να σας προσφέρει η K-M irrigation;

Η Κ-Μ Αρδευτικά όσον αφορά τις αντλίες υδρολίπανσης, τις υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου πίεσης και τους αεραεξαγωγούς δίνει τις πιο αξιόπιστες και επαγγελματικές λύσεις. Η συνεργασία με την εταιρεία TEFEN Ισραήλ που παράγει και υποστηρίζει τη σειρά δοσομετρικών αντλιών Mix Rite, καθιστά την υδρολίπανση μια εύκολη υπόθεση και ταυτόχρονα ένα εργαλείο εύχρηστο στα χέρια του Έλληνα παραγωγού. Η υπηρεσία υποστήριξης πελατών της Κ-Μ αρδευτικά είναι επαγγελματική και άμεση. Η παραγωγή εγχυτήρων στο Ισραήλ εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών σε λογικές τιμές σε όλο τον κόσμο μέσω των αντιπροσώπων της TEFEN (ένα γνωστό πρόβλημα από πολλούς κατασκευαστές εγχυτήρων). Οι υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου πίεσης που προσφέρει η Κ-Μ Αρδευτικά είναι της εταιρείας DOROT Ισραήλ μια από τις πιο γνωστές και τεχνικά εξελιγμένες εταιρείες στο αντικείμενο αυτό. Οι λύσεις που προτείνει για τους αεροεξαγωγούς είναι οι Ισραηλινοί ARI ή οι Ισπανικοί Hidroten.

 

K-M irrigation, 30 χρόνια αξιοπιστίας και λύσεων

Η Κ-Μ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού 30 χρόνων υδραυλικής και αρδευτικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και της εξειδίκευσης μεγάλων εταιρειών που ηγούνται διεθνώς στην κατασκευή πρωτοποριακών προϊόντων άρδευσης. Επιπρόσθετα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για μικρής έως μεγάλης κλίμακας αρδευτικά έργα τεχνητής βροχής, μικροκαταιονισμού, στάγδην, κηποτεχνίας σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε χώρες των Βαλκανίων. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση των προϊόντων και των αρδευτικών συστημάτων που σχεδιάζονται από εμάς. Αποστολή μας είναι να εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας την ασφάλεια της μέγιστης παροχής στην πιο συμφέρουσα τιμή.