Μεταλλικά εξαρτήματα των δικτύων υπό πίεση ονομάζονται όλα τα αυτόνομα τμήματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των σωλήνων και τη διαμόρφωση του δικτύου. Τα εξαρτήματα μπορούν να είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο, ελατό σίδηρο, ορείχαλκο και αλουμίνιο. Τα μεταλλικά εξαρτήματα που συνήθως χρησιμοποιούνται στα δίκτυα άρδευσης είναι τα γαλβανισμένα χυτοσιδηρά και τα ορειχάλκινα. Ενδεικτικά αναφέρονται μαστοί, μούφες, ταυ, γωνίες, ορειχάλκινοι συλλέκτες κ.λπ.

 

Βάνες 

Οι βάνες (βαλβίδες ή δικλείδες) είναι εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης για τον έλεγχο της ροής χειροκίνητα ώστε να έχουμε την επιθυμητή λειτουργία τους. Οι διαφορετικές απαιτήσεις των δικτύων νερού σε αντοχή, σε τρόπο και συχνότητα χρήσης έχουν δημιουργήσει την ανάγκη διαφόρων τύπων βανών και με διαφορετικά υλικά κατασκευής. Οι πιο βασικοί τύποι είναι: η μισής στροφής ή μπίλιας (Ball Valve), με τιμόνι ή θυρίδας ή μαχαιρωτές και οι πεταλούδας (Butterfly). Ανάλογα με το υλικό κατασκευής υπάρχουν ανοξείδωτες, ορειχάλκινες (μπρούτζινες), χυτοσιδηρές και πλαστικές.

 

Μεταλλικές βάνες

Οι μεταλλικές βάνες που χρησιμοποιούνται στα αρδευτικά δίκτυα είναι συνήθως οι ορειχάλκινοι κρουνοί μισής στροφής και οι ορειχάλκινες δικλείδες θυρίδας με σπείρωμα. Επίσης συναντάμε γωνιακούς διακόπτες και κάνουλες. Οι πιο συνηθισμένες διατομές είναι από ½” έως και 4”.

 

Τι μπορεί να σας προσφέρει η K-M irrigation;

Στη λίστα υλικών που προσφέρει η Κ-Μ Αρδευτικά, μπορεί κανείς να βρει όλα εκείνα τα μεταλλικά εξαρτήματα που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί ένα αρδευτικό δίκτυο. Η προέλευση τους είναι ελληνική, ιταλική ή πολωνική, άριστης ποιότητας και αξιοπιστίας. Τα σπειρώματα τους ακολουθούν όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή standards. Το ίδιο ενημερωμένες είναι και η σειρές των μεταλλικών βανών θυρίδας και μισής στροφής. Η προέλευση τους είναι ιταλική ή κατασκευή τους γίνεται με υλικά άριστης ποιότητας ακλουθώντας όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

 

K-M irrigation 30 χρόνια αξιοπιστίας και λύσεων

Η Κ-Μ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού 30 χρόνων υδραυλικής και αρδευτικής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και της εξειδίκευσης μεγάλων εταιρειών που ηγούνται διεθνώς στην κατασκευή πρωτοποριακών προϊόντων άρδευσης. Επιπρόσθετα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για μικρής έως μεγάλης κλίμακας αρδευτικά έργα τεχνητής βροχής, μικροκαταιονισμού, στάγδην, κηποτεχνίας σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε χώρες των Βαλκανίων. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση των προϊόντων και των αρδευτικών συστημάτων που σχεδιάζονται από εμάς. Αποστολή μας είναι να εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας την ασφάλεια της μέγιστης παροχής στην πιο συμφέρουσα τιμή.