+30 210 2521 587

Η   ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Ι. – ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.   σας καλωσορίζει

Όροι Συνεργασίας – Πληρωμής


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι παρακάτω αναγραφόμενοι όροι αναφέρονται στις παραγγελίες που λαμβάνει ο πωλητής από τον αγοραστή, μετά την έκδοση του παρόντος τιμοκαταλόγου και γίνονται δεκτοί από τους συμβαλλόμενους, ταυτόχρονα με την παραγγελία.


ΤΙΜΕΣ 

 • Οι τιμές αναφέρονται σε προϊόντα παραδοτέα στην αποθήκη του εργοστασίου με τη συσκευασία.
 • Εάν ο αγοραστής ζητήσει ειδική συσκευασία, θα χρεωθεί με το επιπλέον κοστολόγιο.
 • Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Για άμεση ενημέρωση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας www.kmirrigation.com


ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

 • Οι παραγγελίες θα πρέπει να δίνονται σύμφωνα με τους κωδικούς και τις περιγραφές του τιμοκαταλόγου.
 • Οι ποσότητες θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις στάνταρ συσκευασίες.
 • Οι παραγγελίες μπορούν να στέλνονται τμηματικά.
 • Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή μέρος αυτής.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 • Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να κάνει τις διορθώσεις που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία των προϊόντων, χωρίς να επηρεάζεται η χρήση και η τελική λειτουργία τους. Αυτό δεν αποτελεί λόγο για τον οποίο ο αγοραστής θα ακυρώσει τις παραγγελίες ή θα ζητήσει αποκατάσταση βλάβης ή αποζημίωση.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 • Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται στην αποθήκη του πωλητή.
 • Εάν δε διευκρινίζεται από τον αγοραστή ο τρόπος μεταφοράς, η μεταφορά θα γίνεται με τον τρόπο που θα επιλέξει ο πωλητής.
 • Τα προϊόντα μεταφέρονται και ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.
 • Τα προϊόντα μπορούν να ασφαλιστούν για τη μεταφορά τους, μόνο εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής και επιβαρύνεται με κάθε χρέωση.
 • Ο πωλητής δεν έχει καμία ευθύνη για φθορές ή βλάβες των προϊόντων, κατά τη διακίνησή τους.
 • Ο αγοραστής, με την παραλαβή των προϊόντων, οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη μεταφορική εταιρία για τυχόν ζημίες, εάν αυτές οφείλονται στη μεταφορά.
 • Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την παράδοση των προϊόντων, εάν έχει οποιαδήποτε πληροφορία ότι ο αγοραστής είναι σε επισφαλή οικονομική κατάσταση ή εάν ο αγοραστής έχει καθυστερήσει πληρωμές προηγούμενων παραγγελιών.


ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 • Όλα τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσα σε επτά ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων ή την ανακάλυψη ελαττωμάτων.
 • Κανένα πραάπονο δε γίνεται δεκτό για εμπορεύματα των οποίων η πληρωμή δεν έχει ρυθμιστεί. 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Η δήλωση επιστροφής προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε επτά ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.
 • Επιστροφές χωρίς τη γραπτή έγκριση του πωλητή δε γίνονται δεκτές.
 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να συσκευάζονται τέλεια. Η επιστροφή τους γίνεται με προπληρωμή των εξόδων μεταφοράς από τον αγοραστή.
 • Επιστροφή ειδικών παραγγελιών κατασκευασμένων με ειδικά χαρακτηριστικά δε γίνονται δεκτές. • Η αξία των πιστωτικών που θα εκδοθούν θα αφαιρείται από τα αντίστοιχα τιμολόγια. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ • Η πωλήτρια εταιρία παρακρατεί την κυριότητα των πωληθέντων μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.


ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 • Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να τηρήσει το συμφωνημένο τρόπο πληρωμής.
 • Σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή ως προς την εξόφληση της αξίας των προϊόντων, τότε αυτός θα επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.
 • Παραλαβές επιταγών γίνονται δεκτές μόνο με ταχυδρομείο. • Αποστολή επιταγών με courier επιβαρύνουν τον αποστολέα.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 • Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

 • Η πώληση των προϊόντων γίνεται με την προϋπόθεση της πλήρους αποδοχής των παραπάνω όρων.