+30 210 2521 587

Η   ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Ι. – ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.   σας καλωσορίζει

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

 

ALPHA ΟΨΕΩΣ         ΙΒΑΝ GR47 0140 3570 3570 0232 0000 601

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ   ΙΒΑΝ GR  7401 7207 1000 5071 03042 0724

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ      ΙΒΑΝ  GR 570 110 7380 0000 7384 4004 108