+30 210 2521 587

Η   ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Ι. – ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.   σας καλωσορίζει

Υπέργειοι Εκτοξευτήρες

Περιλαμβάνονται κρουστικοί εκτοξευτήρες τεχνητής βροχής μικρών, μεσαίων και μεγάλων ακτίνων, εισαγωγής ( Ισραήλ ) και ελληνικής κατασκευής. Κατάλληλοι για άρδευση μεγάλης καλλιέργειας κηπευτικών αλλά και χώρων πρασίνου.