+30 210 2521 587

Η   ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Ι. – ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.   σας καλωσορίζει

Μικροάρδευση & Στάγδην Άρδευση

Περιλαμβάνονται Μικροεκτοξευτήρες τεχνητής βροχής μικρών ακτίνων εισαγωγής Ισραήλ. Καθώς και σταλάκτες αυτορυθμιζόμενοι, σταθερής παροχής και ρυθμιζόμενης παροχής. Κατάλληλα για άρδευση κηπευτικών δένδρων κ.λ.π. Επίσης περιλαμβάνονται εξαρτήματα και σωληνάκια για την σύνδεση των παραπάνω.