+30 210 2521 587

Η   ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Ι. – ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.   σας καλωσορίζει

Εξαρτήματα - Εργαλεία Κήπου - Μπαλκόνι

Περιλαμβάνονται ταχυσύνδετα εξαρτήματα σωλήνων κήπου, προγραμματιστές μπαταρίας μπαλκονιού και κήπου, λάστιχα κήπου και διαφορά εργαλεία και μικροεργαλεία χειρός κήπου.