+30 210 2521 587

Η   ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ Ι. – ΚΑΒΕΝΤΖΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.   σας καλωσορίζει

Αντλίες Υδρολίπανσης - Υδρολιπαντήρες - Βαλβίδες

Περιλαμβάνονται Αντλίες υδρολίπανσης TEFEN ( Ισραήλ ), εγχυτές τύπου Venturi, Υδρολιπαντήρες.Επίσης περιλαμβάνονται υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου πίεσης όπως και βαλβίδες εξαερισμού Kinetic,αυτόματες και διπλής ενέργειας.